اعلامیه پذیره نویسی سهام بانک کارآفرین

0

اعلامیه پذیره نویسی سهام بانک کارآفرین

اعلامیه پذیره نویسی سهام بانک کارآفرین

اعلامیه پذیره نویسی سهام بانک کارآفرین

شرکت بانک کارآفرین (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۵۷۹۱۵
به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) بانک کارآفرین به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره بانک کارآفرین (سهامی عام)  مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ و  ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ و مجوز  شماره۱۲۱٫۱۳۳۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررگردید سرمایه بانک از مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، تعداد ۱٫۳۲۶٫۸۳۱٫۲۶۵حق تقدم سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه ،تعداد ۱۷۳٫۱۶۸٫۷۳۵ سهم یک هزار ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی به شرح زیر عرضه میگردد:
۱٫    موضوع فعالیت بانک:بانک درچارچوب قانون پولی وبانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت ومقررات اساسنامه بانک به کلیه عملیات مجازبانکی مبادرت می نماید.
۲٫    مرکز اصلی بانک: تهران خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک۹۷
۳٫    سرمایه فعلی بانک: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴٫    موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل سرمایه تعیین شده ، افزایش توانایی و ظرفیت بانک درجذب منابع و افزایش سهم بانک کارآفرین از کل بازار ، افزایش توانایی و ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات و افزایش سهم بانک از کل اقتصاد کشور، افزایش و توانایی ظرفیت بانک در گسترش شبکه شعب و خریداری نمودن شعب جدید، افزایش سود آوری و بازده بانک از طریق افزایش سهم بانک در ارائه خدمات بانکی ، افزایش توانایی و ظرفیت بانک در توسعه فعالیتهای ارزی بانک ، کاهش ریسک بانک با توجه به افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه  .
۵٫    مبلغ افزایش سرمایه:  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶٫    مبلغ سرمایه پس از افزایش:۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷٫    نوع سهم:  سهام عادی با نام
۸٫    ارزش اسمی هر سهم:  یک هزار ریال
۹٫    مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۱٫۳۲۶٫۸۳۱٫۲۶۵٫۰۰۰ ریال
۱۰٫    تعداد سهام عرضه شده :  ۱۷۳٫۱۶۸٫۷۳۵ سهم
۱۱٫     مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعـامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ محل ثبت تهران (به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی (رییس هیـات مدیـره) به شماره شناسنامه ۱۴۹ صادره از قصرشیرین نام پدرلطف اله کد ملی ۱-۹۷۷۴۱۲-۳۳۷ )، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ محل ثبت تهران (به نمایندگی آقای رضا سلطانزاده (‌نایب رییس هیـات مدیـره)به شماره شناسنامه ۴۳۵۵ صادره از تهران نام پدرمحمدحسین کد ملی۳-۷۲۸۷۰۲-۰۰۵‌)، آقای محمدرضا جابرانصاری به شماره شناسنامه ۵۹۸۹ صادره از تهران نام پدر محمدحسین کد ملی ۸-۰۰۵۹۷۹-۰۰۳، آقای امیـر دادخواه به شماره شناسنامه ۴۶۴ صادره از بوکان نام پدرعزیزکد ملی ۷-۹۱۳۴۲۶-۲۹۲ ، شرکت مهندسین کار و اندیشه به شماره ثبت ۴۷۰۶۱  محل ثبت تهران(به نمایندگی آقای محمد مهدی تـابع قـانون به شماره شناسنامه ۲ صادره از کرج نام پدر حسین کد ملی۰-۲۹۵۱۱۰-۰۳۲)، آقای علی روستابه شماره شناسنامه۵۵۱ صادره ازیزد نام پدرحسین کدملی ۷-۱۳۱۴۹۹-۴۴۳ ، شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران  به شماره ثبت ۸۵۶۹۹  محل ثبت تهران (به نمایندگی آقای ولی اله سیف (مدیرعامل) به  شمـاره شناسنامه ۳۲۳ صادره از نهاوند  نام پدر رضا کد ملی۲-۱۶۴۷۸۵-۳۹۶)، شرکت توسعه آلتون به شماره ثبت ۲۳۲۱۹۱ محل ثبت تهران (به نمایندگی آقای سعید هورآذربه شماره شناسنامه ۳۷۶ صادره ازتبریز نام پدرمهدی کدملی۴-۷۷۶۵۳۳-۱۳۷) ، آقای ایرج کاموری مقدم به شماره شناسنامه ۱۲ صادره از رشت نام پدر رضا کد ملی ۷-۹۴۷۹۸۸-۲۵۶ (اعضاء اصلی)، آقـای حبیب رضـوی بشمـاره شناسنـامه ۲۴۴ صـادره از شمیـران نـام پـدر سیـد قاسم کـد ملـی۳-۱۰۶۴۹۳-۰۴۵، آقای پرویز عقیلی کرمانی بشماره شناسنامه ۵۴۷ صادره از تهران نام پدر جلال الدین کد ملی     ۵-۹۶۰۶۴۶-۰۰۳، آقای خسرو نایبی اهرنجانی بشماره شناسنامه ۵۰۵ صادره از سلماس نام پدر محمد ابراهیم کد ملی ۱-۰۱۷۹۷۰-۲۸۵ (اعضاء علی البدل)
۱۲٫    شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها یا نمایندگان اشخاص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند شرکت نمایند و برای هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت  .
۱۳٫    مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:  الف) چنانچه زیانی از سال یا سالهای مالی قبل باشد از سود ویژه کسر می گردد. ب)حداقل پانزده درصد از سود ویژه بانک طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تا زمانیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود به حساب اندوخته قانونی منظور می گردد. پ) قسمتی از سود ویژه، ممکن است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای تشکیل اندوخته های اختیاری مخصوص به منظور استحکام بنیه مالی بانک کنار گذاشته می شود. ت) قسمتی از سود ویژه،‌ ممکن است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی برای نقل به سال بعد تخصیص یابد.ث) بقیه سود ویژه بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده باشد سود قابل تقسیم سال مالی است که با رعایت قوانین مالیاتی بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.ج)درصورت وجود سودقابل تقسیم، پرداخت حداقل ده درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است.
۱۴٫    تعداد و امتیازات سهام ممتاز بانک: بانک سهام ممتاز ندارد
۱۵٫    مبلغ و تعداد اوراق قرضه / مشارکت قابل تبدیل به سهم : بانک اوراق قرضه / مشارکت قابل تبدیل به سهم ندارد
۱۶٫    مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت : بانک اوراق مشارکتی منتشر ننموده است  .
۱۷٫    مبلغ دیون بانک و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط بانک تضمین شده است: جمع بدهی های بانک بشرح صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۲۹/۱۲/ ۱۳۸۹ مبلغ ۳۶٫۷۸۷٫۸۵۷٫۱۴۷٫۴۹۸ ریال می باشد و بانک دیون تضمین شده بابت اشخاص ثالث ندارد.
۱۸٫    مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶  به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
تذکر:چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
۱۹٫    حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سـهام به هــر طریق دیگر  باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این تبصره کاهش یابد .   اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این تبصره و  اعضای خانوادۀ آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته‌باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک تعیین کنند.

۲۰٫    بانک عامل: سهامداران می توانند بهای اسمی حق تقدم های خریداری شده را به حساب ۰۱۰۰۰۱۱۳۳۳۰۰۰ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر(کد ۸/۰۰۱۶) و یا به حساب۲۹۶۲۲۵۲۱۵ نزد بانک تجارت شعبه کریمخان زند (کد ۰۳۷) واریز نمایند.
۲۱٫    مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن : شرکت بیمه کارآفرین (‌سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ محل ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ تعهد می نمایند  نسبت به خرید حق تقدم مهای استفاده نشده سهام بانک کارآفرین پس از انقضاء مهلت قانونی اقدام نماید.
۲۲٫    روزنامه کثیرالانتشار:  روزنامه اطلاعات
۲۳٫    چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان :‌ با توجه به پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار ،‌ این سهام از طریق سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران به فروش می رسد. ضمنا سهامدارانی که حق تقدم فوق را خریداری می نمایند ، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم ،‌ مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند . وجوه متعلق به پذیره نویسان که سهام به ایشان تخصیص داده نشود ،‌ حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد .
۲۴٫    کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به بانک شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی بانک به آدرس www.KarafarinBank.com و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir در دسترس علاقه مندان میباشد.
۲۵٫    مشخصات سهامداران:بانک سهامدار حقوقی وحقیقی که مجموع سهام(خود،شرکت های تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یانمایندگان قانونی) آنها معادل۱۰ درصد سهام ناشر باشد را ندارد.
۲۶٫    نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام بانک: شرکت بیمه کارآفرین (‌سهامی عام) تعهد می نمایند درصورت عدم تکمیل پذیره نویسی، سهام باقیمانده بانک را جمع آوری نمایند.
نکات مهم :‌
•    مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی برعهده ناشر است.
•    ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعـل یا ترک فعل آنها باشد متضرر گردیده اند.
•    ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
•    پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
•    تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، مدیریت نظارت بر بازار اولیه

 

 

Share.

About Author

من یک توسعه دهنده‌ی کارت هوشمند و سیم‌کارت و متخصص راه‌کارهای شخصی‌سازی کارت هستم. در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه‌های مبتنی بر سیم‌کارت در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مشغول به کار هستم.

Leave A Reply