‌همسویی بانک مرکزی و شبکه بانکی با برنامه پنج ساله پنجم توسعه

0

‌همسویی بانک مرکزی و شبکه بانکی با برنامه پنج ساله پنجم توسعه

‌همسویی بانک مرکزی و شبکه بانکی با برنامه پنج ساله پنجم توسعه

‌همسویی بانک مرکزی و شبکه بانکی با برنامه پنج ساله پنجم توسعه

 

 

 

 

 

 


به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) در راستای اجرای مفاد قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مواد ۸۶، ۸۷، ۹۴،۹۵، ۹۶ و ۹۸، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط نموده و برای اجرا به شبکه بانکی کشور‌ ابلاغ کرده است.


در اجرای بند‌الف‌ ماده‌ ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که شبکه بانکی کشور را مکلف نموده تا با تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکاری جهت این که منابع تجهیز شده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی ، صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود، بانک مرکزی اقدام به «تهیه دستورالعمل اجرایی تأسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه موسسات اعتباری» کرده و طی بخشنامه شماره ۶۲۶۹۰ /۹۰مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.


براساس ماده۸۷ قانون مذکور‌، سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی توسط بانک مرکزی تعیین می شود. جهت اجرایی کردن این ماده « مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها» تهیه و پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۱۴۶۱۰/۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰به شبکه بانکی ابلاغ شده است.


در رابطه با نحوه تعیین بانک عامل توسط بنگاه‌ها،‌ شرکت‌ها و سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی ، موضوع ماده ۹۴ قانون پنج ساله پنجم توسعه ،‌ بانک مرکزی اقدام به تهیه پیش‌نویس «دستورالعمل نگهداری حساب های دولتی‌» نموده و جهت اظهارنظر به برخی ادارات این بانک و نیز معاونت خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال نموده است.


ماده ۹۵ برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با ‌رعایت شرایط مندرج در این ماده اقدام نماید. جهت اجرایی‌نمودن این ماده‌، بانک مرکزی اقدام به تهیه پیش‌نویس اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق ضمانت سپرده‌ها نموده و جهت اظهارنظر به مدیران بانک مرکزی ارجاع تا پس از اخذ اطلاعات مزبور در دستور کار کمیسیون اعتباری این بانک قرار گیرد.


طبق ماده ۹۶ قانون یاد شده‌، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه، انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای در اختیار بانک مرکزی می باشد.


در راستای اجرایی نمودن این ماده بانک مرکزی «‌دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای‌هیأت مدیره موسسات اعتباری» را تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اعتباری طی بخشنامه شماره ۱۳۷۵۹۳/۹۰ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.


بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عقود اسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اضافه می‌شود . آئین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.


بانک مرکزی در راستای عملیاتی‌نمودن این ماده «‌آیین نامه اجرایی عقود سه گانه استصناع، مرابحـه و خرید دین» را در هیأت محترم وزیران و دستورالعمل‌های اجرایی عقود مذکور، در شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۰ و ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۰ به شبکه بانکی ابلاغ نموده است.

 

 

 

Share.

About Author

من یک توسعه دهنده‌ی کارت هوشمند و سیم‌کارت و متخصص راه‌کارهای شخصی‌سازی کارت هستم. در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه‌های مبتنی بر سیم‌کارت در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مشغول به کار هستم.

Leave A Reply