Daily Archives: مرداد ۴, ۱۳۹۰

اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک)
0

نزدیک ۷۰۰ هزار پایانه فروشگاهی از حدود یک میلیون و ۵۲۱ هزار کارتخوان منصوبه در کشور برند شرکت انجنیکو را بر پیشانی دارد و این به معنای اقبال بسیار خوب این pos تولیدی فرانسه درمیان شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت است.