Daily Archives: مرداد ۲۴, ۱۳۹۰

بانک
0

جناب آقای سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی روز شنبه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۰ طی نشست خبری به تشریح سیاست های ارزی بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز پرداخت. وی با اشاره به اینکه سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ انجام شد ولی به دلیل واردات بی رویه موفقیت‌آمیز نبود، اضافه کرد: در سال ۱۳۸۱ مجدداً این سیاست انجام شد که تا هشت ماه گذشته موفق بود اما بدلیل تحریم ها و توزیع نامناسب ارز در شبکه های توزیع مجدداً نوساناتی در بازار ارز بوجود آمد.