Daily Archives: مهر ۱۲, ۱۳۹۰

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در پی درج اخبار در برخی رسانه های گروهی که با برداشت از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است، پیرامون برکناری مدیر عامل و رئیس ﻫﻴﺄت مدیره بانک گردشگری اعلام نمود : نامه بانک مرکزی صرفاً ابلاغ دستورالعمل های عمومی خطاب به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و بدیهی است اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره، مدیرعامل و رئیس ﻫﻴﺄت مدیره، نظیر سایر بانک ها مشمول مقررات و دستورالعمل های جدید خواهند بود و این بانک همانند سایر بانک ها در این خصوص تصمیم گیری می نماید .

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : آنچه در خبر روابط عمومی این بانک منعکس گردید ، تغییرات در تیم مدیریتی بانک گردشگری است.

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیات مدیره بانک گردشگری را صادر کرد.