Browsing: آموزش

آموزش مفاهیم مالی، اقتصادی، بانکی، بیمه و بورس

آموزش
0

سبدهای اوراق بهادار و صورت تکامل یافته تر آنها یعنی صندوق های سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف بویژه برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای مساعدتر می کنند. صندوق های سرمایه گذاری با ایفای نقش واسطه گر مالی در واقع سرمایه گذاری افراد غیرحرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می کنند. تجربه ثابت کرده است که راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی و توسعه پایدار بازارهای سرمایه، تشویق سرمایه گذاری غیر مستقیم و ورود افراد به بازار از طریق شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری است. توجه داشته باشید نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق انواع سبد ها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند، در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را به لحاظ ترکیب مناسبی از بازده و ریسک، پوشش دهند.

آموزش
0

قرارداد آتی یا فیوچر قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند ، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص ، قیمت معلوم ، در زمان و مکان مشخص معامله کنند.