Browsing: بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری همانگونه که مردم عزیز مطلع می باشند، اخیراً اخباری در ارتباط با تغییر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک گردشگری در برخی از رسانه ها منتشر شده است که این اخبار فاقد دقت و صحت بوده و شبهات و نگرانی هایی را در اذهان عمومی در مورد عملکرد و فعالیت های این بانک ایجاد نموده است.

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ، منوچهر زمانی فریز هندی اظهار داشت : بانک گردشگری به عنوان یک بانک تجاری حاضر در تمامی حوزه های بانکداری اسلامی ، به منظور فراهم کردن بستر های متنوع خدمت رسانی برای برآوردن خواسته ها و نیاز های مشتریان محترم بانک و روان سازی ارایه خدمات ، با امضای تفاهم نامه با بانک پاسارگاد ، زمینه ارایه خدمات بانکی هرچه بیشتر به مشتریان محترم را فراهم کرد.

بانک
0

به گزارش خبرگزاری فایننشیال ابسترکت (Financial Abstract) به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در پی درج اخبار در برخی رسانه های گروهی که با برداشت از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است، پیرامون برکناری مدیر عامل و رئیس ﻫﻴﺄت مدیره بانک گردشگری اعلام نمود : نامه بانک مرکزی صرفاً ابلاغ دستورالعمل های عمومی خطاب به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و بدیهی است اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره، مدیرعامل و رئیس ﻫﻴﺄت مدیره، نظیر سایر بانک ها مشمول مقررات و دستورالعمل های جدید خواهند بود و این بانک همانند سایر بانک ها در این خصوص تصمیم گیری می نماید .