Browsing: شرکت تامین سرمایه امین

شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی‌خاص) به عنوان نخستین نهاد در صنعت بانک‌داری سرمایه‌گذاری‌ ایران (Investment Banking)، در 12 شهریور 1386 مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است، دریافت کرد و در 16 دی 1386 با شماره 315083 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت شده) ثبت شد. شرکت در 1 اردیبهشت 1378 با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت تامین سرمایه امین
0

شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی‌خاص) به عنوان نخستین نهاد در صنعت بانک‌داری سرمایه‌گذاری‌ ایران (Investment Banking)، در ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است، دریافت کرد و در ۱۶ دی ۱۳۸۶ با شماره ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت شده) ثبت شد. شرکت در ۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.