Browsing: اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک)

اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک)

اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک)
0

نزدیک ۷۰۰ هزار پایانه فروشگاهی از حدود یک میلیون و ۵۲۱ هزار کارتخوان منصوبه در کشور برند شرکت انجنیکو را بر پیشانی دارد و این به معنای اقبال بسیار خوب این pos تولیدی فرانسه درمیان شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت است.

اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک)
0

همایش “معرفی راهکارهای نوین در بانکداری هزاره سوم” توسط شرکت اینفوتک و با همکاری و مشارکت متخصصین برجسته داخلی و خارجی فعال در حوزه بانکی، ۲۹تیرماه در محل سالن همایش های رایزن واقع در نیاوران ،برگزار خواهد .