پی‌اس‌پی
0

دهمین شماره ماهنامه یاریاران منتشرشد. ماهنامه یاریاران در دهمین شماره خود بحث برای هر فرد یک کارت و یک حساب را مورد توجه قرار داده و با بررسی تجربه اروپا فرایند تک پنجره ای شدن کلیه خدمات بانکی کلیه بانکها را مرور کرده است.

1 21 22 23